<rp id="valny"><menuitem id="valny"></menuitem></rp>

   <rp id="valny"></rp>

    使用温度和寿命

    2016-09-06

    电解电容器之使用温度请勿超出最高使用温度之设定范围。电解电容器的寿命取决于使用温度,一般来说当电解电容器之使用温度降低10℃时,其寿命将增为两倍,因此电解电容器尽可能地在较低温度下使用。

    本网站由阿里云提供云计算及安全服务 Powered by CloudDream
    新宝5注册平台 746| 839| 263| 56| 803| 872| 383| 992| 353| 101| 362| 551| 149| 503| 653| 179| 935| 455| 935| 482| 299| 944| 182| 932| 854| 125| 218| 128| 734| 26| 2| 254| 920| 107| 287| 836| 215| 974| 44| 416| 302|